با توجه به این که هم تغییرات قالب سایت صهبا و هم تغییر سرورهای صهبا امروز (6 شهریور 94) انجام خواهدشد، ممکن است در نقاط مختلفی از سایت، شاهد بروز مشکلات ظاهری یا نقایصی در عملکرد سیستم باشید. در این صورت، لطفا تا اتمام مراحل انتقال، صبر کنید.
از شکیبایی شما متشکریم

Friday, August 28, 2015

« برگشت