ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
.com
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.org
680,000 ریال
1 سال
680,000 ریال
1 سال
680,000 ریال
1 سال
.info
680,000 ریال
1 سال
680,000 ریال
1 سال
680,000 ریال
1 سال
.net
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
.biz
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
.asia
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
.co
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.in
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.me
840,000 ریال
1 سال
840,000 ریال
1 سال
840,000 ریال
1 سال
.mobi
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.name
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.tel
780,000 ریال
1 سال
780,000 ریال
1 سال
780,000 ریال
1 سال
.tv
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
1,880,000 ریال
1 سال
.ws
1,020,000 ریال
1 سال
1,470,000 ریال
1 سال
1,470,000 ریال
1 سال
.co.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.id.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.net.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.org.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.sch.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.gov.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution