نمونه کارها

دارای سیستم آموزش آنلاین پیشرفته برای برگزاری دوره های مجازی
ادامه مطلب
دارای سیستم اتوماسیون سازمانی پیشرفته برای ثبت فعالیت اعضا، نامه نگاری، صدور فیش حقوقی و ... با کدنویسی اختصاصی
ادامه مطلب
دارای سیستم ارسال مقالات به همایش، داوری آنلاین، ارائه گواهی شرکت در دوره به صورت خودکار و ...
ادامه مطلب
سیستم فروشگاهی پیشرفته
ادامه مطلب
سایت شرکتی برای معرفی خدمات، به دو زبان انگلیسی و فارسی
ادامه مطلب