نمونه کارها

اولین و دومین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق

همایشی
دارای سیستم ارسال مقالات به همایش، داوری آنلاین، ارائه گواهی شرکت در دوره به صورت خودکار و ...