نمونه کارها

سیستم جامع همیار پیامرسان صهبا

کاربردی, کدنویسی اختصاصی
سیستمی برای ارتباط، انتقال و ذخیره فایل های شخصی بین پیامرسان ها و دنیای اینترنت