هاست لینوکس ایران
200 MB
15,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 200 مگابایت فضا
 • 2000 مگابایت ترافيك ماهیانه
 • کنترل پنل CPanel
500 MB
23,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 500 مگابایت فضا
 • 5000 مگابایت ترافيك ماهیانه
 • کنترل پنل CPanel
2 GB
30,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 2048 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • کنترل پنل CPanel
5 GB
35,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 5120 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • کنترل پنل CPanel
10 GB
40,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 10240 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • کنترل پنل CPanel
30 GB
100,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 30720 مگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • کنترل پنل CPanel