سرور مجازی ایران با کیفیت بالا
irVPS01
43,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 35 گیگابایت فضا
 • کمتر از 2 هسته CPU
 • 256 مگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 100 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
irVPS02
93,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 35 گیگابایت فضا
 • کمتر از 2 هسته CPU
 • 512 مگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 200 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
irVPS03
118,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 70 گیگابایت فضا
 • کمتر از 2 هسته CPU
 • 1 گیگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 300 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
irVPS04
143,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 100 گیگابایت فضا
 • کمتر از 2 هسته CPU
 • 2 گیگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 400 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
irVPS05
231,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 100 گیگابایت فضا
 • 2 هسته CPU
 • 3 گیگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 400 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
irVPS06
281,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 100 گیگابایت فضا
 • 2 هسته CPU
 • 4 گیگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 500 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
irVPS07
406,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 100 گیگابایت فضا
 • 4 هسته CPU
 • 6 گیگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 600 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
irVPS08
450,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 100 گیگابایت فضا
 • 4 هسته CPU
 • 8 گیگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 700 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
irVPS09
518,000/mo
 • داراي کیفیت و سرعت بالا
 • 100 گیگابایت فضا
 • 6 هسته CPU
 • 8 گیگابایت رم
 • پورت شبکه 10Gb !
 • 700 گیگابایت ترافيك ماهیانه
 • سیستم عامل دلخواه
هر بسته موارد زیر را نیز به همراه خواهد داشت:
 • پورت شبکه 10Gbps !
 • CPU V4
 • RAM 2400